1. Naudokite ant švarios ir sausos odos.
2. Pridėkite lemputes prie odos.
3. Paspauskite mygtuką ir palaikykite, kol išgirsite pypsėjimą.
4. Supypsėjus prasidės 2 minučių terapija. Jai pasibaigus įrenginys išsijungs automatiškai.

Terapiją galima naudoti 3 kartus per dieną.